• Instrumentförsäkring

    Nyheter kring Symf:s instrumentförsäkring  Instrumentförsäkringen tecknas fortsatt oförändrat genom Brookfield. I samband med att försäkringarna förnyas den 1 maj gäller följande:   • Brookfield...
  • Bostadsförsäkring

    Avtalet med Symfs tidigare bostadsförsäkring har löpt ut. Vi ser nu över försäkringsbehovet och hoppas att kunna presentera ett medlemserbjudande på sikt. Om du vill veta mer, kontakta oss eller vå...
  • Gruppförsäkring

    Symfs Gruppförsäkring Symf gruppförsäkring innehåller både livförsäkring, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och en barnförsäkring. Välj det försäkringsskydd som passar dig och din familj bäst....