Bostadsförsäkring

Avtalet med Symfs tidigare bostadsförsäkring har löpt ut. Vi ser nu över försäkringsbehovet och hoppas att kunna presentera ett medlemserbjudande på sikt. Om du vill veta mer, kontakta oss eller vår försäkringsexpert, Thomas Morberg på Försäkringsstrategerna

 

Stockholm 2020-04-21


Publicerat: