Frilanskrönika februari 2017

 

Binder vi ris åt vår egen rygg?

I en intervju sa vår inrikesminister, angående den organiserade brottsligheten, att de som någon gång tar en svarttaxi, köper svartsprit eller smuggeltobak, klipper sig billigt utan kvitto och så vidare, är alla en bidragande orsak till att det är lönsamt att hålla på med brott. Detta bidrar i sin tur till den otrygghet som präglar många utsatta områden i dag.

 

En tanke slog mig. Vi frilansare, om än med andra konsekvenser, bidrar till viss del till att underlätta för verksamhet som på sikt undergräver våra möjligheter att försörja oss. För varje gång vi accepterar ett jobb som vi vet är för dåligt betalt, binder vi ris åt vår egen rygg. Jag vill för tydlighetens skull poängtera att jag inte menar att moralisera. En krona är mer än ingen krona alls när alla räkningar ska betalas. Så ser tyvärr verkligheten ut för många.

Men tänk vilken effekt det skulle kunna ge om vi alla kunde förena oss i en målsättning att inte medverka till att subventionera underfinansierade projekt med avtalsvidriga löner?

 

Och vad skulle hända om dessutom alla med en fast månadslön hjälpte oss frilansare genom att följa de lön- och gagerekommendationer som vi i frilansavdelningen har publicerat på vår hemsida?

Vi vill alla spela och få leva vår dröm som musiker. Men alltför ofta möter jag den oro som alltid finns för en frilansare över om det skall gå ihop i slutet av månaden.

 

Vi har faktiskt chansen att påverka genom att vi alla medverkar till att få ersättningar på en rimlig nivå. Hänvisa till våra minimitariffer när kantorn, arrangören för sommaroperan eller festivalen ringer. Förklara och argumentera. Och glöm inte att vi i frilansstyrelsen alltid är beredda att hjälpa till om ni vill ha mer argument eller hjälp med att tala med er uppdragsgivare.

Längre fram i tidningen kan ni läsa om Camerata Nordica. Här, en liten reflektion om konsekvenserna för oss i avdelning 14:

För många frilansare utgör orkesterinstitutioner grunden till försörjning. Vi har ett antal orkestrar runt om i landet, men det är bara kommuner och landsting av en viss storlek som har tillräckligt stora ekonomiska muskler att driva runt dessa. Tyvärr erbjuder de numera för få arbetstillfällen för att täcka alla frilansares behov av arbete.

Länsmusikorganisationer med kombinerat utbud, som i Kalmar och Uppsala, är därför viktiga för frilansare. Låt oss hoppas att Länsmusiken i Kalmar tänker om kring sin orkester Camerata Nordica. Låt oss också arbeta för att övertyga våra politiker om att orkesterverksamhet är positivt både för bokslut och invånare.

 

Vi i frilansstyrelsen är övertygade om att det finns många bra idéer bland våra medlemmar. Nästa verksamhetsår hoppas vi att avdelning 14 kan genomföra ett antal träffar och seminarier runt om i landet för frilansande musiker med frågor så som; Är det möjligt att leva som frilansare i dag? Hur kan vi förändra?

Med kunskap från dessa seminarier i ryggen kan vi sedan med större kraft argumentera för våra intressen. Internt inom Symf, men framför allt mot de krafter som anser att kultur är mindre viktigt och något som man kan avvara.

 

Symf avdelning 14 kommer att ha sitt årsmöte 31 mars. Tid och plats kommer vi som vanligt att meddela i kallelsen. Vi i den avgående styrelsen vill tacka för den här mandatperioden och hoppas att det arbete som vi lagt ner gjort nytta för er i ert yrkesliv. Jag kan i varje fall konstatera att nästa styrelse kommer att få en hel del att arbeta med.

 

 

Gunnar Jönsson,

frilansordförande

 

Kontakta Gunnar