Frilanskrönika februari 2019

 

 

Frilanskollegor!

 

 

På SVT:s hemsida kan man läsa i en artikel publicerad den 23:e november 2018 med titeln ’’Mindre pengar till kulturen i Skåne’’ att alliansen i Region Skåne önskar skära ner på sådant de inte betraktar som sin kärnverksamhet. Till kärnverksamhet räknas sjukvård och kollektivtrafik. Den 10:e januari beslutade Region Skånes kulturnämnd sedan att genomföra en besparing på nästan 20 miljoner kronor. Nedskärningen innebär att man helt tar bort sökbara utvecklingsbidrag inom kultur för 2019.

 

I en gemensam protest skriver Nätverket för Skånsk Scenkonst, som består av över 150 grupper, institutioner, föreningar och enskilda kulturarbetare, att beslutet ”hotar hela scenkonstlivet” i regionen.

”Beslutet påverkar direkt den fria scenkonsten, en motor som driver utvecklingen framåt samt ökar attraktionskraften i regionen, både konstnärligt och ekonomiskt”, skriver man i uppropet. 

”De som drabbas i år är inte verksamheter som kan dra ned på kostnader och sedan komma tillbaka, det är aktörer som riskerar att försvinna helt. Ett beslut som detta raderar decennier av utveckling och etablering”.

 

I uppropet menar man att de tillfälliga utvecklingsbidragen utgör en central grundfinansiering för hela kulturlivet i Skåne, och omkring 200 kulturprojekt delfinansierade i regionen 2018.

Region Skånes beslut att plocka bort bidrag till den skånska kulturen leder nu till att även statliga Kulturrådet sänker bidragen till Skåne – samtidigt som bidragen till resten av Sverige höjs.

– Vår utgångspunkt är att när en region sänker sin finansiering så sänker vi med motsvarande grad, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forsell i ett pressmeddelande. Nu blir det dock inte en motsvarande sänkning. Region Skåne har sänkt sin budget med 5,5 procent och Kulturrådet väljer en sänkning med 1procent ’’med respekt för omställningstider och möjligheter att planera ekonomi’’. De pengar som inte går till Skånes kulturliv kommer istället att fördelas genom utvecklingsbidrag till hela Sveriges kulturliv skriver Kulturrådet på sin hemsida. 

 

Stora nedskärningar kommer också att drabba Sveriges kulturskolor. Den budget som röstades igenom i mitten på december innefattar nedskärningar på drygt 200 miljoner kronor till kulturen, varav 100 miljoner drabbar den kommunala kulturskolan. Detta kommer att påverka oss alla när våra framtida generationer som sakta men säkert får sin tillgång till estetiska ämnen bortskuren.

 

En manifestationskonsert för att visa hur stort stödet är för Sveriges kulturskolor ordnades i Stockholm den 13:e januari där 80 körsångare och 45 musiker under ledning av Niklas Tamm framförde Mozarts Requiem för 1100 konsertbesökare. Liknande manifestationskonsert kommer att äga rum i St Pauli kyrka i Malmö lördagen den 1:a mars kl 19.00 där sångare och musiker ifrån hela Skåne medverkar under ledning av Cecilia Martin-Löf. #tackkulturskolan

 

Och som grädde på moset kom nu i veckan Kulturrådets besked om fördelning av statligt arrangörsstöd för innevarande år. Beskedet visade sig innebära ett värstascenario för 13 jazzföreningar i Sverige. Helt utan förvarning, nästan två månader in på året, fick de veta att de inte får något statligt stöd överhuvudtaget. 

– Kulturrådets agerande är väldigt oansvarigt och vi befarar att flertalet av föreningarna inte kommer att överleva, säger Gunno Sandahl, ordförande för Svensk Jazz.

 

De flesta av de drabbade klubbarna har varit verksamma i decennier. Vårens konsertprogram är förstås redan bokat och avtalen med musikgrupper skrivna.

Beslutet drabbar (främst) jazzklubbar på landsbygden. Med de 390.000 kr Kulturrådet nu sparat in på dessa klubbar kunde de presentera jazz på små orter, en musikstil man annars måste åka långt för att höra. Samtidigt ger Kulturrådet verksamhetsstöd till stora bokningsbolag som omsätter flera miljoner om året. Nej, det är något som skaver där. 

 

Kulturverksamhet är en självklarhet i ett civiliserat samhälle och måste uppmuntras och stödjas i största möjliga utsträckning.

 

Bryndis Bragadottir

ordförande avdelning 14, Frilans!