Frilanskrönika februari 2022

Kära frilansare

 Nu är det några dagar sedan restriktionerna slopades och många av oss vågar börja hoppas på att kunna arbeta i samma utsträckning som före pandemin. Den senaste coronavågen har än en gång inneburit många inställda jobb för oss, och med inställda jobb även uteblivna eller sänkta inkomster. Än så länge har vi inte sett något nytt coronastöd för enskilda utövare i vår bransch. Även om vi nu kommer att kunna jobba igen, råder det fortfarande frågetecken kring regler vid sjukdom. Riskerna för inkomstbortfall när man blir sjuk under kortare anställningar är betydande – i synnerhet om arbetsgivaren står utanför avtalet mellan Symf och Svensk Scenkonst. En uppmaning till alla er medlemmar är att i möjligaste mån skriva kontrakt, även för kortare produktioner. Ju fler vi är som gör det, desto mer kan vi ändra praxis, och Symf får större möjligheter att kunna hjälpa till när problem uppstår.

 

Arbetsgrupp för sammanslagning av Symf och Musikerförbundet

Möjligheten att slå ihop de två förbunden för yrkesverksamma musiker undersöks vidare och en arbetsgrupp har bildats där förtroendevalda ur de båda förbunden finns representerade. Det stora flertalet av Musikerförbundets medlemmar har en arbetssituation som påminner om vår. Arbetet i avdelning 14 berör idag främst situationer som uppkommer i orkestrar och körer, men många av våra medlemmar arbetar på fler arbetsplatser än så. Vi spelar i kammarmusikföreningar, i kyrkor, på företagsevent, inom vård och omsorg – precis som våra kollegor i Musikerförbundet. Förhoppningsvis kan ett större och enat fackförbund för musiker ge mer inflytande där det tidigare saknats.

 

Projektstöd och verksamhetsbidrag för fria grupper

Många av Symfs frilansande medlemmar har, som sagt, sin huvudsakliga inkomst som vikarier i institutionsorkestrarna eller -körerna. Men många arbetar också i, eller driver själva, ensembler som stöttas av exempelvis Kulturrådet. Det är ensembler för samtida musik, mindre operasällskap, barockensembler med mera. Gemensamt för dessa ensembler är att de får kämpa för att ge sina musiker en anständig lön. Knappt är ett projekt sjösatt förrän de måste söka bidrag för nästa. Kriterierna för att få bidrag kan upplevas som snåriga och bristen på kontinuitet avskräckande. Huvudansvaret för bidrag till det fria musiklivet har nyligen flyttats från Musikverket till Kulturrådet. Symf arbetar för att våra medlemmar ska uppleva att systemet blir rättvist och välfungerande. Är den klassiska musiken representerad utanför de stora konsert- och operahusen idag? Vem bär ansvaret för att Sverige ska ha ett rikt kammarmusikliv?

 

Har du som Symf-medlem sökt projektbidrag eller andra verksamhetsstöd? Hur upplevde du den processen?

 

Skriv och berätta för oss om dina/era erfarenheter:

 

mejla till: avd14@symf.se

 

 

Nils Carlsson, ordförande avd 14