Frilanskrönika maj 2017

 

Frilanskollegor!

Ett årsmöte har klarats av och en ny styrelse har valts. Jag vill rikta ett stort tack till de ledamöter som av olika orsaker valt att inte längre stanna kvar och hjärtligt välkommen till alla nya i styrelsen. Utan er vilja att ställa upp för allas bästa kan vi inte åstadkomma någonting.

 

Min resterande mandattid som ordförande för frilans kan bli kort. Jag har av valberedningen blivit nominerad som efterträdare till Bo Olsson som slutar som förbundsordförande i samband med förbundsmötet 29 maj. Om jag blir vald kommer jag med omedelbar verkan att avgå som ordförande för avdelning 14. Skälet är att en förbundsordförande inte ska riskera att hamna i intressekonflikt med det övergripande ansvar för hela förbundet som ett sådant uppdrag medför. En tråkig men självklar konsekvens. Mer information kommer efter förbundsmötet.

 

När jag skriver det här kan jag välja mellan att nynna på ”Den blomstertid nu kommer” eller Povel Ramels ”Titta det snöar”.  Men den troliga utvecklingen är att den första titeln stämmer och snart kommer också erbjudanden om olika sommarjobb att slå ut. När de stora institutionerna stänger för semester blir alla sommaroperor och festivaler en både lockande och, för många, nödvändig inkomstkälla. Inte så sällan är villkoren inte de som vi önskar och det kan också vara oklart vad ni egentligen får betalt för. Ingår semesterersättning? Är det ett paketpris för repetitioner och föreställningar utan att det är specificerat? I det sistnämnda exemplet kan det innebära att ni kan gå miste om ersättning från försäkringskassan om ni blir sjuka.

 

Det viktiga är att om ni är det minsta osäkra på de erbjudande ni får, så ring eller maila oss innan ni skriver på. Då har vi större möjlighet att hjälpa er till bättre villkor. Har ni väl skrivit på så blir det betydligt svårare. Var särskilt uppmärksamma på skrivningar som antyder att föreställningar kan ställas in utan ersättning om publiken sviker. I värsta fall kan ni gå miste om hela den beräknade inkomsten.

I det sammanhanget kan det också vara på sin plats att påpeka fördelen med att bli ersatt med lön i stället för att fakturera. Vårt skarpaste vapen om lön inte betalas ut är att begära en arbetsgivare i konkurs. Då träder den statliga lönegarantin in i de flesta fall. Men, som vi sagt tidigare, detta regelverk gäller inte för de som fakturerar.

 

En stående önskan är att alla som har en fast inkomst i ryggen hjälper oss frilansare att försörja oss genom att inte acceptera för låga gager. Det gynnar hela musikerkollektivet på lång sikt.

 

Vi kan nu konstatera att avdelning 14 Frilans har vuxit med över 10% det senaste året. Det innebär att nästan 30 nya musiker har valt Symf som facklig hemvist. Vi är självklart glada och stolta över förtroendet och hoppas att vi ska leva upp till det förtroende som vi fått.

 

Låt oss därför fortsätta under det kommande året med att sprida information om Symf Frilans till kollegor som vi möter i olika sammanhang, så att vår positiva trend håller i sig. (Eftersom vädret påminner mer om en annalkande julafton önskar i alla fall jag mig att var och en försöker att värva en medlem under det kommande året.)

 

Med detta vill jag å styrelsens vägnar önska er alla en trevlig 
sommar.

 

 

 

Gunnar Jönsson,

frilansordförande (t o m maj 2017)