Frilanskrönika maj 2018

 

 

Bryndis har ordet!

 

Temat i denna krönika är, som tidigare utlovat “Styrelsen presenterar sig”.

 

Chiara Re: Jag är en 30 år gammal trumpetare som har frilansat sedan 2015. Jag hoppas kunna bidra med de nyutexaminerades perspektiv. Hoppas att vi ska nå ut bättre till unga med vad Symfgör och varför facklig anslutning är viktig även för frilansare.

 

Fredrik Dickfeldt: Jag har jobbat i Dalasinfoniettan och var ordförande för fackklubben i orkestern. Jag har även jobbat på Göteborgsoperan, också där ordförande i fackklubben. Jag har nu frilansat i cirka

12 år och suttit i styrelsen för SYMF frilans i cirka 10 år. Vi vill minska skillnaderna mellan fast och tillfälligt anställd personal, förbättra möjligheter för oss frilansare och öka antalet medlemmar i frilansavdelningen.

 

Håkan Svedell: Jag bor i Stockholm och jobbar som frilansande violinist i opera-, symfoniorkestrar och kammarmusik. Det kan vara rätt slitigt med mycket resande och osäker planering, men det roliga med alla kollegor och olika sammanhang man kan hamna i uppväger besväret. I SYMF frilans styrelse har jag varit kassör i ca 10 år. Det har varit lärorikt att jobba med de fackliga frågorna och förhoppningsvis har jag kunna bidra något till att vi som frilansare ska ha rimliga villkor när vi jobbar. Det roligaste med det fackliga jobbet är när man lyckas få igenom förändringar i avtal som kan vara många frilansare till nytta. Ibland är det också frustrerande att lägga mycket tid på att få arbetsgivare (och även ibland lokala fackliga avdelningar) att följa de avtal som vi redan har. Något som jag tycker borde vara en självklarhet. När jag inte ägnar mig åt jobb eller facklig verksamhet så tillbringar jag gärna tiden i huset på landet.

 

Ivan Jurkovic: Jag påbörjade min utbildning på Musikhögskolan i Belgrad, Serbien 2003 och fortsatte på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 2004 där jag har gått kandidat och mastersutbildning. Sen 2009 frilansar jag runt om i Sverige på både modern och tidstrogen fagott. Som styrelsemedlem hoppas jag kunna bidra till att frilansande musiker kan få bättre tillgång till sociala tjänster.

 

Sigrid Granit: Frilansande kontrabasist, mest i symfoni- och kammarorkestrar. Jag vill jobba för att få mer jämbördiga villkor mellan frilansare och fast anställda på produktioner i orkesterinstitutionerna.

 

Sofie Almroth: Sofie Almroth har frilansat som operasolist och professionell korist sedan 2011 men har även varit arbetstagare och arrangör parallellt, bland annat inom Opera på Gotland, som hon varit med och drivit sedan starten 2012. Hon har också undervisat, varit producent för Rebaroque, varit programledare i SR P2 och sedan årsskiftet är hon även producent för en scen i Stockholms Kulturfestival.

Eftersom det blir allt vanligare att frilansare utökar sin verksamhet till att även arrangera så hoppas hon att hennes erfarenheter från olika sidor av branschen ska vara till gagn för styrelsens arbete.

 

Thomas Lindgren: Ledamot i frilansstyrelsen sedan 2010 och även dess sekreterare. Har frilansat som hornist i över 20 år. Styrelsearbetet har inneburit en större insyn i frilansade musikers vardag. Mycket handlar om avtalet, som är vårt viktigaste redskap. Att kunna påverka det och att kontrollera att det följs är vår främsta uppgift. Att allting inte är så lätt att förändra och inte går så snabbt som man hoppas, är något man ofta fått erfara.

 

Bryndís Bragadóttir: Jag har frilansat som violist och barockviolist i framför allt Öresundregionen i över 20 år och bor i Malmö. Varit ledamot i frilansstyrelsen lika länge som Thomas och är nu styrelsens ordförande. Frågor som gäller avtalet är ständigt aktuella för oss frilansare och behöver bevakas noga, men frilansbranchen har ändrats mycket sedan jag valde frilansvägen, och många är de frilansare som aldrig eller sällan arbetar mot institutioner. Att få företräda oss alla, professionella, hårt arbetande och oerhört skickliga sångare och musiker ser jag som mitt främsta uppdrag. Jag är numera också ordförande för det relativt nybildade Musikcentrum Syd som är en icke vinstdrivande organisation för fria professionella musiker i södra Sverige. 

När jag inte jobbar cyklar jag, gärna långt och snabbt!

 

En liten påminnelse: Instrumenttillägget höjdes med 2 procent den 1 april 2018. Kontrollera gärna era lönespecifikationer. 

 

Till sist vill jag önska alla en lång, solig och härlig sommar, och påminner om att vi är anträffbara hela sommaren. 

 

Bryndis Bragadottir

ordförande avdelning 14, Frilans!