Frilanskrönika november 2019

Frilansare!

Först vill jag tacka för all respons som jag har fått på krönikan från förra numret. Det har kommit mejl, telefonsamtal, folk har kommit fram och pratat och det har delats på facebook. Stort tack! Det känns som det här med provspelningar är ett ämne som berör och många har så klart både positiva och negativa erfarenheter. Jag hoppas att diskussionerna kan fortsätta och även nå in till institutionerna.

 

Sen vill jag uppmana ALLA att tänka till på personer som kan och vill sitta i frilansstyrelsen. Vi har i år haft en vakant plats och som det ser ut nu så kommer det att bli en till två platser ytterligare lediga, så fram med namn. Kan ni själva tänka er att ställa upp? Eller vet ni någon som skulle passa? Hör av er till valberedningen. Eller till någon i styrelsen så vidarebefodrar vi det till valberedningen. Det som saknas är från kör samt en ökad geografisk spridning. Frilansavdelningen står för resekostnader så ingen ska behöva betala något för att komma på möten. Vi har inte så väldigt många möten heller – cirka åtta per år – men det är otroligt viktigt att det förs diskussioner regelbundet. Både om akuta ärenden och om hur vi ska bli bättre på att nå ut till medlemmar samt strategifrågor kring inriktning och prioriteringar. 

 

Det fackliga arbetet är otroligt viktigt. Ofta kan det räcka med att vi finns som bollplank för medlemmar, för vi är en utsatt grupp, eftersom vi saknar representation på arbetsplatserna. Förvisso finns den lokala symfavdelningen men ibland, eller ganska ofta, ställs våra krav mot de tillsvidareanställdas och då kan det så klart kännas konstigt att behöva prata med det lokala facket. 

 

Tänk nu till och kom med förslag!  Annars så måste vi se över organisationen och kanske minska på antalet styrelsemedlemmar – i dagsläget ska vi vara nio stycken – men det är komplicerat då stadgar måste ändras. Jag personligen tycker att det är bra om vi kan få till en så stor spridning och bredd som möjligt.

 

Jag kan inte låta bli att skriva lite om svenska kyrkan. Många församlingar brottas med ansträngd ekonomi. Det beror framförallt på att inkomstunderlaget minskar men så klart även på att kostnadsläget ökar, vilket i längden inte är hållbart. En sak som det sparas på är kultur. En del församlingar går ut offentligt med att ”Det går lika bra med amatörmusiker”. Det är utalanden som vi alla måste hjälpas åt att motbevisa.

 

 Vi måste stå för hög kvalitet och vi måste verkligen hjälpas åt att förklara att kvalitet kostar. Det här är något som vi i frilansstyrelsen också måste jobba aktivt med gentemot svenska kyrkan och verkligen lobba för att skapa förståelse för kvalitet.

Fredrik Dickfelt

frilansordförande