Det Spira och det gro!

Det är svårt att i en ledartext undvika kommentarer om regeringsbildningen. Vid den här tidpunkten hade jag hoppats på en kulturminister och reflekterat över vad dennes politik skulle innebära. Hur ser kulturbudgeten ut och får vi våra så efterlängtade uppräkningar? Nu är det i skrivandets stund inte så. Vad som händer fram tills att ni läser tidningen vet ingen, men det är märkligt att alla de utsträckta händer som politiker av olika färger talar om mest tycks användas för att slå igen dörrar. 

På lång sikt är det självklart inte bra med ett samhälle utan ideologisk färdriktning men en teknokratregering skulle kännas ganska befriande just nu.

 

Runt om i landet ställer sig orkestermedlemmar upp och lägger handen på sin kollegas axel. En tyst och hos oss sällan skådad manifestation som symboliserar vad en gräsrotsrörelse är. 

Det handlar självklart om det som skett på Spira, SMoT, i Jönköping. En av våra kollegor som på vaga grunder har avskedats, anklagad för misshandel, backas nu upp i sociala medier. Bilder från orkestrar runt om i världen delas på Symf’s facebooksida. Från ett möte i Amsterdam så visar den europeiska delen av FIM, The International Federation of Musicians, sitt stöd.

 

Åsikterna mellan de tre arbetsgivarna och det femtontalet orkestermedlemmarna som bevittnade händelsen om vad som hände skiljer sig vida åt. Ord står mot ord, måhända med lite fler ord på ena sidan. Den utredning om incidenten som arbetsgivarna gjorde är inte ens värd namnet och någon liknelse med en utredning finns inte.

 

Hur kan det bli så på en arbetsplats? 

Jag menar att i grunden handlar det om vilket ledarskap som utövas. Det är självklart att vi som arbetstagare har ett stort ansvar för hur samarbetsklimatet utvecklas. Det största ansvaret har man dock på arbetsgivarsidan med den maktposition det innebär att leda och fördela arbetet och, inte minst, makten att skilja en person från sin anställning.

 

För tydlighetens skull: Symf tar avstånd från allt våld, hot om våld och oacceptabla härskartekniker från våra medlemmar. Men vi kräver också att samma måttstock används för arbetsgivare om man inte kan hantera sitt humör och uppträdande.  

 

Jag vill påstå att på 99 procent av våra avdelningar tar arbetsgivarna sitt ansvar. Där finns det engagerade chefer som värnar verksamheten. Kanske inte utan hårda och ärliga förhandlingar, men det hör spelet till. Respekt och förståelse för sin motpart är en självklarhet. På de arbetsplatserna är Symf en pragmatisk aktör som i konstruktiva samtal vill lösa eventuella meningsskiljaktigheter. Inträffar det incidenter kan, och vill, vi lösa dessa utan att vi behöver vara paragrafryttare. Om samtalsklimatet är gott! Om inte möter man ett annat Symf. Vi förbehåller oss rätten att inom de gränser som lag och avtal föreskriver, använda oss av de metoder, så väl konventionella som okonventionella, vi finner bäst lämpade för att våra medlemmars intressen tillvaratas. Ända in i kaklet, för att citera ett aktuellt uttryck i den politiska världen. 

Det har nu gått ett år sedan #metoo exploderade. Mycket har hänt i samhället under det gångna året, inte utan övertramp, men riktningen är tydlig. I den snabbenkät som vi precis gjort bland avdelningarna tyder det mesta på att det pågår ett aktivt arbete och att det finns en medvetenhet. Bara det att enkäten i sig har föranlett nya rutiner ser vi som ett tecken på hur frågan prioriteras.  

 

Men vi är fortfarande oroade över de visstidsanställda. Inte bara för huruvida de också informeras om arbetsplatsens rutiner men även över hur skyddsnätet ser ut vid en anmälan. Vågar man anmäla utan att riskera framtida erbjudanden om arbete? 

Uppenbarligen finns det mycket kvar att göra på en del arbetsplatser. Har er avdelning fler nej än ja på frågorna i enkäten, ställ krav på era arbetsgivare. Det är deras ansvar.

När ni läser detta är det en ungefär vecka kvar till advent med allt som följer därefter.

 

”Midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma. Alla sova i enslig gård djupt under midnattstimma. Månen vandrar sin tysta ban, snön lyser vit på fur och gran, snön lyser vit på taken. Endast tomten är vaken.” 

(Viktor Rydberg)

 

Med det stämmer inte riktigt. Även Symf är vaket om råd och stöd behövs även under bistra förhållanden. Aktuella kontaktuppgifter kommer att finnas på hemsidan om vem ni kan vända er till.

 

Med det önskar jag alla en God Jul och ett Gott Nytt År och låt oss alla, i stort som i SMoT, låta hoppet om en bättre arbetsmiljö Spira. 

 

Gunnar Jönsson

förbundsordförande

 


Publicerat: 2018-11-26