Ledare november 2015

Bo Olssons ledare i Symfoni nr 4

 

Grattis Västeråsare

Som det nu ser ut får ni behålla er Sinfonietta. Utifrån de reaktioner som kommit är väldigt många glada för detta!

 

Lika glada är tyvärr inte våra medlemmar och musiker i ensemblen. Visserligen ser orkestern ut att räddas kvar, men till priset av en återgång till halvtidsanställningar. Dessutom har orkestern och dess representanter helt hållits utanför de diskussioner som förts inom ledningen kring Västmanlandsmusikens verksamhet och framtid. Dessa resulterade i en till utredning förklädd partsinlaga med tydlig udd mot Sinfoniettan.  Det pressmeddelande som sändes ut i samband med att ”utredningen” presenterades gav tydligt besked om att det alternativ som gällde innebar en avveckling av Sinfoniettan.

All information om detta gavs till orkestermedlemmarna via e-post utan någon förvarning. 

 

Det finns mer att läsa om denna från ansvarigt håll synnerligen illa skötta historia längre fram i detta nummer. Gör det, och jag vill dessutom rikta ett stort tack till våra lokala företrädare i Västerås som gjort ett fantastiskt jobb i en svår situation.

 

Efterlysning: har någon upplysningar om var den nationella musikpolitiken håller hus?

 

”Så slapp staten stå för fiolerna” är rubriken på en artikel längre fram i tidningen. Det handlar om samverkansmodellen och det obefintliga ansvaret för en nationell infrastruktur på bl.a. musikområdet. Skribenternas tes att en förklaring till samverkansmodellen är att staten ska slippa ta obekväma beslut och istället skicka vidare Svarte-Petter till andra politiska nivåer är både rimlig och skrämmande.

 

Här finns självklart en koppling till turerna kring Västerås Sinfonietta, och jag tror även att andra reaktioner ute i landet färgats av att man ser en risk till att nästa gång är det vår tur. Det har sagts förut men förtjänar att upprepas: om staten står fast vid sin abdikation från övergripande ansvar så är risken stor att landet splittras när det gäller tillgänglighet och nivå inom scenkonsten.

 

Samtidigt måste vi förhålla oss till samverkansmodellen, och här finns en stor utmaning i att kunna se och utnyttja de möjligheter till inflytande som ges i arbetet med de regionala kulturplanerna. Idag arbetar vi med dessa frågor främst genom paraplyorganisationen KLYS. (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) Vid nästa års förbundsmöte kommer vi att ägna tid åt att informera om samverkansmodellen och diskutera de erfarenheter som kan finnas på våra olika arbetsplatser.

 

Sist men inte minst tror jag att de flesta av er redan sett att vi, äntligen, fått en ny hemsida på plats! Det känns oerhört skönt att vi äntligen är hemma med detta, och min förhoppning är att vi kan skapa en ny nivå på informationsflödet i förbundet.

Ett stort tack till Jonas Nyberg för jobbet med detta!

 

Ha en fin senhöst och en God jul & ett Gott Nytt År när det är så dags!

 

 

Bo Olsson

förbundsordförande

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


Publicerat: 2015-11-30