Ledare september 2015

Mörka Sommarmoln

Sommaren som gått har gett anledning till många tankar. Vi har upplevt en debatt kring immigration och flyktingar som visar på en skrämmande polarisering mellan många av oss som lever i Sverige. Rädsla, hat, men framförallt en stor okunskap har tyvärr präglat mycket av diskussionen.

 

Trots allt känns det som om stämningen har ändrats den senaste tiden. Allt fler inser att de utmaningar samhället otvivelaktigt ställs inför inte kan få skymma det faktum att människor dagligen flyr för sina liv. Det handlar om humanism, eller annorlunda utryckt vanlig mänsklig anständighet. 

Viljan att hjälpa till är stor hos de flesta och jag vet att det finns tankar bland många av våra medlemmar kring detta. Jag fick just besked om att våra kollegor i GSO gör en stödkonsert för flyktingar den 27 september. Samma sak görs av Danska Radions Symfoniorkester några dagar tidigare. Jag är övertygad om att fler initiativ tas kring detta innan ni läser detta!

 

I det här sammanhanget lever vi i en priviligierad värld och i den världen har nu besked kommit att nivån i a-kasseersättningen höjs. Detta är något som alla fackliga organisationer kämpat för, och inte minst vår huvudorganisation, TCO, har arbetat hårt och framgångsrikt med detta. Det innebär både en ekonomisk lättnad och en större trygghet för individen att ställa om till ny verksamhet.

 

Ett annat glädjande beslut för vårt eget område är att skatteverket inte genomför förslaget om minskad skattereduktion för scenkonstens arbetsgivare från nästa år. Detta hade inneburit kostnadsökningar som skulle ha blivit närmast omöjliga att hantera. Beslutet innebär dock inte att förslaget dras tillbaka utan senareläggs, men samtidigt meddelar skatteverket att en ny konsekvensutredning ska göras, vilket tyder på att man insett de orimliga konsekvenserna för vårt område.

 

För en tid sedan fick alla våra avdelningar en inbjudan till två fackliga kurser under hösten. Att verka som lokalt förtroendevald blir mer och mer krävande och det är en viktig uppgift för förbundet på central nivå att ge så goda förutsättningar som möjligt för detta. Vi hoppas att intresset blir stort för vi vet att det finns en efterfrågan. 

 

Nästa vår löper vårt centrala avtal ut, och arbetet inför den nya avtalsrörelsen börjar under hösten. När ni läser detta har en inbjudan till en avtalskonferens gått ut, och förhoppningsvis är diskussionen i gång ute i lokalavdelningarna kring de frågor i det centrala avtalet som känns angelägna. Det är viktigt att vi i förhandlingarna på ett trovärdigt sätt kan hävda att vi har medlemmarna bakom oss i de frågor vi kommer att prioritera.

 

Efter de förändringar vi har genomfört på kansliet är Symf idag ett förbund med en god och stabil ekonomi. Vi har också en positiv medlemsutveckling! Trots det är vi ett litet förbund och utifrån det har förbundsstyrelsen beslutat att dra igång ett förutsättningslöstarbete kring vår framtida organisation. Målsättningen är att under våren 2016 få till en ordförandekonferens och att vid förbundsmötet samma vår kunna presentera ett eller flera konkreta förslag. Mer kring detta kommer framöver.

 

Ha en bra höst och hör gärna av er!

 

 

Bo Olsson

förbundsordförande

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


Publicerat: 2015-11-01