Arbetsmiljöutbildning i Malmö 19-21 september i Malmö

Arbetsmiljö för Scenkonsten - TMA (Malmö)

Arbetsmiljö för scenkonsten/TMA-utbildning är utbildningen för dig som vill lära dig arbetsmiljö från grunden. Den riktar sig till dig som i ditt arbete behöver kunskap om arbetsmiljöfrågor och förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda fungerar. Det är en fördel om chefer och skyddsombud kan gå kursen tillsammans.

 

Du lär dig det här
Du lär dig en effektiv metod för att jobba med arbetsmiljöförbättringar i din organisation och får också grundläggande kunskap om lagar och regler. Dessutom lär du dig hur du själv söker mer kunskap om arbetsmiljö och hur du hanterar både fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats. När chefer och skyddsombud hos samma arbetsgivare går kursen tillsammans får de chansen att lägga grunden för en god samverkan.

 

Du låter din chef anmäla dig eftersom anmälan kräver inloggning på Svensk Scenkonsts hemsida

 

Läs mer här


Publicerat: 2022-04-01