Avskedade musikern i Jönköping

Lokala förhandlingen kring avskedandet av en orkestermusiker på Smålands Musik och Teater (SMoT) avslutades idag, fredag 16 november.

Central förhandling är nu påkallad. Symfs inställning är att vittnesmålen från SMoT-ledningen om incidenten den 3:e oktober, som ledde till ett avskedandet av en  orkestermusiker, har vilselett Jönköpingsregionen till att agera felaktigt.

 

– Vi är fullständigt övertygade om att vi kommer att nå framgång i den kommande förhandlingen eftersom det påstådda inträffade inte har inträffat, säger Anders Filén, förhandlingsansvarig på Symf.

 

Avskedandet av musikern är bara toppen av ett isberg. Det har funnits en dålig relation mellan parterna på SMoT under längre tid och förtroendet mellan musikerna och den lokala ledningen är fullständigt utraderat. 

 

Orkesterns tillsvidareanställda musiker har genomfört en sluten omröstning och resultatet visar att 26 av 27 musiker saknar förtroende för arbetsledningen. 1 anställd röstade inte.

 

– Nu är det oerhört viktigt att regionen ser till att situation på SMoT blir genomlyst och rättssäkert hanterad, säger Anders Filén.


Publicerat: 2018-11-16