Avtalet klart för Symfs medlemmar

Vi har enats om ett 29 månadersavtal som ger höjda löner och pensioner i enlighet med märket* på 5,4%. Första höjningen sker redan från november 2020 och nästa höjning sker våren 2022. 

Frilansare får bättre ekonomiskt skydd vid sjukdom och arbetsgivaren åläggs att vidta tvingande åtgärder för att motverka sexuella trakasserier i scenkonstbranschen. Läs mer här


Publicerat: 2020-12-16