Bättre hälsa för unga musiker

 

Sveriges Orkesterförbund startar i maj i år ett projekt som ska skapa ökat psykiskt välbefinnande och skapa trygghet i den konkurrenssituation som upplevs under tiden unga musiker etablerar sig på arbetsmarknaden. Projektet Open Stage & Mind har beviljats stöd från Allmänna Arvsfonden och bland samarbetsparterna finns Symf.
– Konkurrensen på musikernas arbetsmarknad har hårdnat på senare år. Vi hoppas att projektet ska kunna bidra till en bättre och mer hållbar ingång i yrkeslivet för våra blivande kollegor, säger Symfs förbundsordförande Gunnar Jönsson.

Läs mer här!

 


Publicerat: 2022-05-04