Enkät: Vilket kompetensutvecklingsbehov har du?

 

Här kommer en länk till en enkät med frågor som riktar sig till dig som är eller har varit yrkesverksam inom kultur och/eller media. Enkätundersökningen genomförs inom ramen för projektet KROM som är en förstudie om kompetensutveckling, rörlighet och omställning inom scenkonst, musik, film/tv. Syftet är att göra en kartläggning över kulturområdets kompetensutvecklingsbehov och att komma med förslag på övergripande kompetensutvecklingslösningar.

 

Enkäten tar ca. 15 minuter att fylla i och projektteamet behöver dina svar så snart som möjligt. Helst innan julhelgen men allra senast den 10 januari. Ambitionen är att enkäten ska spridas så brett som möjligt. Det finns därför risk att du har fått eller kommer att få den från flera olika håll. Vi hoppas att du har överseende med det och det innebär inte att du behöver besvara den mer än en gång.

 

De svar du lämnar kommer endast att användas för undersökningens syfte. Du är anonym och inga uppgifter kommer att redovisas på ett sådant sätt att dina svar kan identifieras.

 

Du kommer till enkäten genom att klicka på länken nedan. Om du har frågor är du i första hand välkommen att kontakta Maria Rydén, projektledare KROM, maria.ryden@trs.se.

 

LÄNK TILL ENKÄT

https://sv.surveymonkey.com/r/krom

 

Projektet KROM genomförs av Trygghetsrådet TRS på uppdrag av Federationen svenska musiker, Teaterförbundet för scen och film samt Svensk Scenkonst. Projektet finaniseras med medel från Europeiska Socialfonden.


Publicerat: 2015-12-01