Förlikning i ärendet med den avskedade musikern på Spira

En förlikning har träffats i ärendet med den avskedade musikern på Smålands Musik och Teater. Samtidigt har en överenskommelse gjorts mellan Region Jönköpings län och fackförbundet Symf.

 

Tvisten om den avskedade musikern på Smålands Musik och Teater var planerad att prövas i Arbetsdomstolen den 15-17 oktober men parterna har i fredags, den 4 oktober, i stället valt att träffa en överenskommelse. Överenskommelsen innebär att musikerns anställning upphör mot att Region Jönköpings län betalar ett belopp, i ett för allt, om 975 000 kronor.

 

Samtidigt har Region Jönköpings län och fackförbundet Symf kommit överens om en plan för att lämna tidigare polariserade läge och få till stånd en fungerande samverkan. I den gemensamma överenskommelsen ingår även att Region Jönköpings län står för en del av Symfs kostnader i processen.

 

– Sammantaget betyder överenskommelsen att vi har goda förutsättningar att arbeta med arbetsmiljön och att vi får en bra grund för ett konstruktivt samarbete fortsättningsvis, vilket är mycket positivt, säger Joakim Silva, HR-direktör Region Jönköpings län.

 

– Med gemensamma krafter vill vi åstadkomma ett gott samverkansklimat som ska få Smålands Musik och Teaters verksamhet att präglas av hög kvalitet och motiverade medarbetare, säger Gunnar Jönsson, Symfs förbundsordförande.

 

Gunnar Jönsson, förbundsordförande 070-516 38 37

Anders Filén, förhandlinsansvarig 0730-46 03 31

 

Här på cicion.com kan du hitta alla Symfs pressmeddelanden


Publicerat: 2019-10-07