Jan Duda – årets Yngve Åkerbergstipendiat

11 september 2020

Juryn har i år valt att belöna kontrabasisten Jan Dudas långvariga fackliga arbete med ett stipendium.

 

Jan Duda  är årets Yngve Åkerbergstipendiat. Han  får stipendiet med motiveringen:

"Jan Duda har med sitt långvariga fackliga arbete visat på betydelsen av att enskilda anställda vågar och orkar ta ansvar för sin och sina kollegors rättigheter, både arbetsrättsliga och upphovsrättsliga. Genom att likt Yngve Åkerberg kombinera klassisk musiken med jazz blir Jan Duda dessutom ytterligare ett exempel på att musiken är gränslös."
Duda är medlem i Symf och är sedan 30 år alternerande stämledare för basstämman i Norrköpings Symfoniorkester. Han har även varit fackligt aktiv i 15 år varav de senaste tio som avdelningsordförande. Duda berättar själv om att han ”hörde Yngve och Monica Z på en av de sista konserterna de gjorde i Norrköping. Minns Yngve som hade problem med att handen krampade, Monica var sliten. Lite folk och smådeppigt men fint minne som etsat sig fast.”

Möjligtvis är det precis detta som inspirerat Jan Duda till att i sin parallella karriär som jazzmusiker sätta ihop ett program baserat på Monica Zetterlunds musik.

 

Yngve Åkerbergs Minnesfond gynnar facklig och musikalisk utveckling

Minnesfondens syfte är att genom stipendieutdelning stimulera musikalisk, upphovsrättslig och facklig utveckling i Yngve Åkerbergs anda.

Den har tillkommit på initiativ av Musikerförbundet i samarbete med Sveriges Yrkesmusikerförbund och SAMI. Organisationerna kom i sin nära kontakt med Yngve Åkerberg att uppskatta hans person, konstnärskap och engagemang för musikernas yrkesvillkor.

 

En unik profil i svenskt musikliv

Under många år verkade Yngve Åkerberg som musiker, upphovsrättsexpert och organisationsledare. Han var bland annat kontrabasist i det legendariska Nalenbandet, av många ansett som Sveriges genom tiderna främsta jazzorkester, som under ledning av Arne Domnérus rönte stora framgångar både nationellt och internationellt. Han var även mångårig basist i Radioorkestern.

Han var verksam som förbundsordförande i Musikerförbundet, ordförande i Copyswede och senare en mycket energisk och sakkunnig vd för SAMI. Han var också en internationellt känd upphovsrättsexpert som gjorde stora insatser för att förbättra de utövande konstnärernas rättigheter ur ett internationellt perspektiv. På senare år verkade han för Musikerförbundets ledningsgrupp som förbundssekreterare med ett stort arbetsfält.

Åkerberg arbetade in i det sista och fick 2007 uppleva sin 80-årsdag. Han avled senare samma år efter en kort tids sjukdom.

 

 


Publicerat: 2020-09-11