Meningslös förhandling om den avskedade musikern på SMoT!

Den centrala förhandlingen mellan Sveriges Yrkesmusikerförbund, Symf och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst angående den avskedade musikern på Smålands Musik och Teater (SMoT) i Jönköping avslutades i oenighet. Nu går ärendet vidare till Arbetsdomstolen. Det är olyckligt att arbetsgivarsidan klamrar sig fast vid de vilseledande vittnesmål som ledde till avskedandet och att man benhårt vägrar ta in alla de uppgifter som talar för att avskedandet är ogiltigt.

Den händelse som i början av oktober ledde till att en musiker på SMoT avskedades beskrivs av tre vittnen på arbetsgivarsidan, varav en är den ”drabbade” verksamhetschefen Per-Ola Nilsson, som att musikern hårt knuffade verksamhetschefen så att denne slog i en vägg. De 13 musiker som var i samma rum vittnar däremot att musikern i en förtrolig gest lade händerna på verksamhetschefens axlar och i lugn ton uppmanade denne att kommunicera med den lokala fackstyrelsen. Bakgrunden till musikerns vädjan är verksamhetschefens ovilja till samverkan med det lokala facket och den undermåliga psykosociala arbetsmiljön på Smålands Musik och Teater. Region Jönköpings HR-chef varslade två dagar senare musikern om avsked.

 

Regionen Jönköping har fått ta del av de 13 närvarande musikerna vittnesmål och annan relevant information om och kring det inträffade. Trots detta vägrar regionens förhandlare inse att de har blivit vilseledda. Nu får rättvisa stå tillbaka för prestigetänkande.

 

Nu stämmer Symf Region Jönköping och Svensk Scenkonst inför Arbetsdomstolen. Den mycket dåliga arbetsmiljön föranleder Symf att kontakta Arbetsmiljöverket och i avvaktan på reaktion därifrån övervägs skyddsstopp i de delar av verksamheten där risk för ohälsa finns.

– Att den centrala förhandlingen avslutades i oenighet är ett nederlag för partsmodellen. Här fanns alla fakta om vad som faktiskt hände och vad som hände efter den så kallade händelsen. Händelsen föranledde ingen polisanmälan, inga spontana reaktioner från vare sig de inblandade eller de som såg vad som skedde. Ändå vägrar Svensk Scenkonst och Regionen att ta ansvar för en objektiv och verklighetsförankrad hantering. Det är djupt oroande, säger Anders Filén, förhandlingsansvarig på Symf.

 

– Att arbetsgivarsidans samtliga representanter, oavsett varifrån de kommer, anklagar våra medlemmar för kollektiv lögn genom sina undertecknade skriftliga vittnesmål går inte att ta seriöst. I regionens och Svensk Scenkonsts ögon tycks det faktum att man är en arbetsgivarrepresentant vara garanti för att allt som man muntligen redovisar är en oantastbar sanning som inte kan ifrågasättas. I central förhandling upprepar Svensk Scenkonst, trots ytterligare information, med ett gökurs envetenhet samma gamla argument och visar inget intresse för att hitta lösningar, säger Gunnar Jönsson, Symfs förbundsordförande.

 

Johan Tiger, Symfs lokale ordförande, är glad över alla stöttande reaktionerna som hela tiden strömmar in från omvärlden. Han är samtidigt bekymrad över att publiken markerar sitt missnöje med SMoT:s ledning genom att mer eller mindre bojkotta föreställningarna.

– Vi vill att vår publik stödjer oss och vår avskedade kollega genom att komma på våra konserter och på våra föreställningar. Vi behöver publik. Kom till oss och stötta oss på plats!

 

Gunnar Jönsson, förbundsordförande 070-516 38 37

Anders Filén, förhandlinsansvarig 0730-46 03 31

 

Symf, Sveriges Yrkesmusikerförbund, är fackförbundet för frilansande och anställda musiker och korister i konserthus, symfoniorkestrar, kammarorkestrar, operahus och länsmusiken. Symf är ett yrkesförbund som drivs av professionella musiker för att utveckla och värna musikers arbetsvillkor.


Publicerat: 2018-11-28