Nominera till SAMI:s styrelse

SAMI’s valberedning påminner om att nomineringar till styrelse och förtroendevalda revisorer inför föreningsstämman i maj 2022 bör vara oss tillhanda senast den 19/2 2022. Det enda kravet för att bli nominerad är att man är medlem med rösträtt. Använd gärna e-postadressen här nedanför.

 

Valberedningen

valberedningen@sami.se


Publicerat: 2021-12-14