Ny arbetsmiljöutbildning 28 maj i Stockholm

En fördjupning om kränkande särbehandling, riskbedömning och säkerhetskultur.

Välkommen till en dag som ger dig möjlighet att fördjupa dina arbetsmiljökunskaper. Utbildningen sätter fokus på den sociala och organisatoriska arbetsmiljön i allmänhet och kränkande särbehandling i synnerhet, men behandlar även den fysiska arbetsmiljön. Du får praktiska råd som du kan använda i det systematiska arbetsmiljöarbetet och när du gör riskbedömningar. 

En viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet är att undersöka, bedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön. Man kan skapa en god arbetsmiljö med hjälp av tekniska lösningar, men det är inte tillräckligt. Människan och de attityder man har till arbetet och säkerhetsfrågorna samt organisationens sätt att hantera frågorna är också viktiga faktorer att väga in i säkerhetsarbetet.

Kursen riktar sig till alla som vill lära sig mer om riskbedömning och hur man kan bygga en god säkerhetskultur. Utgångspunkten är samspelet mellan mänskliga (M), tekniska (T) och organisatoriska (O) faktorer, det så kallade MTO-perspektivet.

Kursen genomförs inom ramen för TMA, Teatern- och musikområdets arbetsmiljögrupp. TMA är ett samarbetsorgan för Svensk Scenkonst och de fackliga motparterna Teaterförbundet, Sveriges Yrkesmusikerförbund, Musikerförbundet, Akademikerförbunden och Unionen.

 

Plats: Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46

Tid: 10-17 tisdag 28 maj

 

Observera att din arbetsgivare måste logga in på Svensk Scenkonst hemsida och anmäla dig!

 

 Läs mer här


Publicerat: 2019-04-24