Skolinspektion avslår Symfs anmälan

Ingen rätt till barnomsorg med svag svensk skollag!

TI, MAJ 14, 2019 06:32 

Ett år efter att Sveriges Yrkesmusikerförbund – Symf – anmält Huddinge kommun till skolinspektionen kom utslaget. Barn med föräldrar som arbetar utanför normal kontorstid har inte rätt till anpassad barnomsorg. Skolinspektionens utslag visar att skollagen har stora brister när det gäller att sätta barnens bästa i fokus och därmed uppfyller inte lagen de krav som FN:s barnkonvention ställer. Nu måste regeringen agera snabbt. Barnkonventionen ska bli svensk lag i Sverige i januari 2020 och innan dess måste skollagen anpassas så att barnens bästa sätts framför enskilda kommuners ovilja att ge adekvat och anpassad barnomsorg till sina invånare.

 

Läs mer här


Publicerat: 2019-05-14