SOK-stiftelsen är nu i full gång

Sveriges första omställningsavtal för frivillig karriärväxling:

Den 1 november är det officiella startdatumet för SOKstiftelsens verksamhet. Scenkonstens Omställnings- och Karriärväxlingsstiftelse är en kollektivavtalad stiftelse som ger stöd till karriärväxling för dansare, sångsolister, korister, musikalartister och musiker vid offentligt finansierade scenkonstinstitutioner. Förhoppningen är att detta kommer få stor betydelse för de scenkonstnärer som omfattas.

Kollektivavtalet har tecknats av de fackliga parterna Symf (Sveriges Yrkesmusikerförbund) och Teaterförbundet/för scen och film samt arbetsgivarparten Svensk Scenkonst. Drygt 50 scenkonstinstitutioner omfattas, däribland operahus, länsmusik, teatrar samt konserthus runt om i landet.

 

Läs mer på SOKstiftelsens hemsida


Publicerat: 2016-11-01