Stipendier ur Sten Frykbergs Minnesfond

Sten Frykbergs Minnesfond har sedan 1984 årligen delat ut stipendier till särskilt meriterade personer och grupper inom svenskt musikliv. Stiftelsen administreras av Kungl. Musikaliska Akademien och stipendiesumman har de senaste åren varierat mellan 10 000 och 40 000 kronor.

 

I första paragrafen i minnesfondens stadgar står det: "Stiftelsen skall ha till ändamål att främjamusikalisk utbildning av ungdom samt forskning inom det musikaliska området". Det innebär att det finns möjlighet för enskilda musiker, eller sektioner inom en orkester, att söka pengar för projekt som kan vara utvecklande och fortbildande, dvs ett slags forskning inom det musikaliska området. Det kan till exempel handla om att anlita en instruktör för att fördjupa kunskapen om ett repertoarområde eller en spelstil, eller att göra en studieresa i samma syfte.

Nu är det dags för minnesfondens stipendienämnd att inleda arbetet med att utse 2022 års stipendiater och vi vill gärna upplysa alla musiker, yrkesverksamma dirigenter och musikforskare om möjligheten att söka pengar från Sten Frykbergs Minnesfond.

 

Dessa ansökningar skickas tillsammans med motivation och beskrivning till vad pengarna ska användas, till stipendienämnden och bildar tillsammans med övriga förslag underlag för nämndens val av stipendiater.

Vi ser fram emot era nomineringar och ansökningar!

 

Sten Frykberg (1910-83) var dirigent vid Stora Teatern i Göteborg 1931-34, i Gävle 1934-39, i Helsingborg 1939-45 samt vid Sveriges Radio 1945-75, med undantag för åren 1960-67 då han var chefdirigent för Göteborgs Symfoniker. Han framträdde även som dirigent utomlands. För den breda allmänheten var han känd som presentatör av klassisk musik i radio, framför allt genom programmet önskekonsert som han ledde 1964-83. Sten Frykberg älskade orkestern och dess musiker. För honom var alla av lika stor betydelse för det konstnärliga resultatet. Därför är det helt naturligt att avkastningen från hans minnesfond också gör till orkestermusiker. Stipendierna delas ut i närvaro av stipendiaterna vid en konsert med Sveriges Radios Symfoniorkester.

 

Förslagen insänds senast den 25 april 2022 till:

Kungl. Musikaliska Akademien, att. Anna Cronström, Blasieholmstorg 8, 111 48 Stockholm.

Tel 08-407 18 02, anna.cronstrom@musikaliskaakademien.se.

 

För Sten Frykbergs Minnesfond

Anna Ingvarsdottir Cronström

Kungl. Musikaliska Akademien


Publicerat: 2022-03-11