Symf i samtal med Riksdagens kulturutskott

Symf var 28/11 tillsammans med Teaterförbundet och Svensk Scenkonst inbjudna till Riksdagens Kulturutskott med anledning av #metoo. Under drygt en timma redovisade förbundsordförande Gunnar Jönsson hur Symf ser på det som har hänt och vad vi anser måste hända framöver.

De tre organisationerna gav tillsammans besked om den gemensamma enkät som vi tänker genomföra.

Förutom att utveckla tankarna runt de förslag som Symf presenterade i vårt pressmeddelande kunde Symf också berätta om det nordiska samarbete som planeras efter NMU:s möte 16-17/11.

 

Symf klargjorde att de nu ställda kraven på aktivt agerande på våra scenkonstinstitutioner måste mötas upp av ett politiskt stöd. I samverkansmodellens underfinansierade verksamheter måste huvudmännen vara beredda att kompensera om det blir ekonomiska konsekvenser av vidtagna åtgärder.

Vi menar ju att ingen stort namn är viktigare än den enskilde medarbetaren. Vi framförde åter vårt erbjudande till Svensk Scenkonst om ett handslag om detta.

 

Vi framförde att Kulturutskottets ledamöter måste påverka politiskt för att man både regionalt och regionalt ska få förståelse för att ett proaktivt arbetsmiljöarbete kommer att kosta mer än vad nuvarande kulturbudgetar medger.


Publicerat: 2017-11-29