Tre nya arbetsmiljöutbildningar

 

• Riskbedömning och smittrisker – utbildning inom arbetsmiljö (TMA)

  • 3 september 2021
  • (Utbildningen sker online)

 

Att hitta, bedöma och åtgärda risker är centralt i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Många ser över fysiska aspekter för att göra arbetsmiljön mer säker, men även människans attityder till arbetet och arbetsplatsen har stor betydelse för säkerheten. Under det senaste året har smittrisker också blivit en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och riskbedömningarna.

 

Vet du hur människans förmåga kan påverka säkerhetsarbetet? Och organisationens inställning? Förstår du hur MTO-perspektiv i en riskbedömning kan bidra till att skapa friska och hälsosamma arbetsplatser? MTO står för mänskliga (M), tekniska (T) och organisatoriska (O) faktorer i arbetsmiljön.

 

Läs mer och anmäl dig här

 

Arbetsmiljö för scenkonsten (Stockholm)

  • 25-27 oktober 
  • Lokal ej bestämt

 

Arbetsmiljö för scenkonsten/TMA-utbildning är utbildningen för dig som vill lära dig arbetsmiljö från grunden. Den riktar sig till dig som i ditt arbete behöver kunskap om arbetsmiljöfrågor och förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda fungerar. Det är en fördel om chefer och skyddsombud kan gå kursen tillsammans.

 

Du lär dig det här:

Du lär dig en effektiv metod för att jobba med arbetsmiljöförbättringar i din organisation och får också grundläggande kunskap om lagar och regler. Dessutom lär du dig hur du själv söker mer kunskap om arbetsmiljö och hur du hanterar både fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats. När chefer och skyddsombud hos samma arbetsgivare går kursen tillsammans får de chansen att lägga grunden för en god samverkan.

 

Partsgemensam utbildning
Kursen genomförs inom ramen för Teater- och Musikområdets arbetsmiljöråd, som är ett partsgemensamt organ för Svensk Scenkonst, Fackförbundet Scen & Film, Sveriges Yrkesmusikerförbund, Musikerförbundet, Unionen och Akademikerförbunden. Utbildningen erbjuds i samarbete med Prevent, som är en ledande aktör inom arbetsmiljöområdet. Via Prevent anlitar vi konsulten Mikael Rehnberg, som är den som kommer att hålla vår arbetsmiljökurs. Han föreläser med utgångspunkt från den senaste forskningen om ämnen som anknyter till arbetsliv, arbetsmiljö, psykisk ohälsa och folkhälsa. Deltagarna får med sig konkreta verktyg för användning i sitt dagliga arbete.

 

Arbetsformer
I utbildningen varvas föreläsningar med grupparbeten där olika arbetsmiljösituationer diskuteras.

 

Läs mer och anmäl dig här

 

Arbetsmiljö för scenkonsten (Göteborg)

  • 29 november -1 december
  • Scandic Opalen, Göteborg

 

 

Arbetsmiljö för scenkonsten/TMA-utbildning är utbildningen för dig som vill lära dig arbetsmiljö från grunden. Den riktar sig till dig som i ditt arbete behöver kunskap om arbetsmiljöfrågor och förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda fungerar. Det är en fördel om chefer och skyddsombud kan gå kursen tillsammans.

 

Du lär dig det här:

Du lär dig en effektiv metod för att jobba med arbetsmiljöförbättringar i din organisation och får också grundläggande kunskap om lagar och regler. Dessutom lär du dig hur du själv söker mer kunskap om arbetsmiljö och hur du hanterar både fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats. När chefer och skyddsombud hos samma arbetsgivare går kursen tillsammans får de chansen att lägga grunden för en god samverkan.

 

Partsgemensam utbildning
Kursen genomförs inom ramen för Teater- och Musikområdets arbetsmiljöråd, som är ett partsgemensamt organ för Svensk Scenkonst, Fackförbundet Scen & Film, Sveriges Yrkesmusikerförbund, Musikerförbundet, Unionen och Akademikerförbunden. Utbildningen erbjuds i samarbete med Prevent, som är en ledande aktör inom arbetsmiljöområdet. Via Prevent anlitar vi konsulten Mikael Rehnberg, som är den som kommer att hålla vår arbetsmiljökurs. Han föreläser med utgångspunkt från den senaste forskningen om ämnen som anknyter till arbetsliv, arbetsmiljö, psykisk ohälsa och folkhälsa. Deltagarna får med sig konkreta verktyg för användning i sitt dagliga arbete.

 

Arbetsformer
I utbildningen varvas föreläsningar med grupparbeten där olika arbetsmiljösituationer diskuteras.

 

Läs mer och anmäl dig här


Publicerat: 2021-06-03