Tre premierfria månader –Symfs gruppförsäkring

Nu erbjuds alla medlemmar som inte har tecknat Symfs förbättrade försäkringar tre premiefria månader för olycksfalls-, liv- och sjukförsäkring. Du kan välja om du vill ha alla tre försäkringarna eller om du väljer en eller två av försäkringarna, Du väljer utifrån ditt behov och du är fri att behålla eller avsluta försäkringarna efter dina tre premiefria månader.

 

De försäkringar som ingår i SYMF gruppförsäkringspaket är till för att ge dig och din familj ett extra skydd och stöd vid oförutsedda händelser så som sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Du väljer själv vilka försäkringar du vill teckna utifrån din livs- och familjesituation. 

Det innebär att vi kan erbjuda ett flexibelt och prisvärt försäkringsskydd som kompletterar det skydd du redan har genom lagar och eventuella avtal.

 

Erbjudandet är öppet från och med den 1 mars till och med den 31 maj.

 

Här kan du logga in på Symfs medlemssidor och teckna försäkringarna


Publicerat: 2022-02-23