Västerås Sinfonietta i kris

Västerås Sinfonietta går igenom en svår period. Hotet om nedskärningar skapar oro och upplevelsen av att ingen i ledningen är intresserad av en verklig genomlysande dialog bidrar tyllen allt tuffare arbetsmiljö.

 

Läs artikeln i VLT här


Publicerat: 2015-12-09