Begränsad service veckorna 46 och 47

Margareta som har hand om ekonomi och medlemsregistret kommer att arbeta 50% veckorna 46 och 47. Det medför att svarstiderna på era frågor som rör detta kan bli något längre. Vi beklagar detta.

Vid brådskande ärende hänvisar vi till Gunnar Jönsson.


Publicerat: 2017-11-10