Facklig grundkurs på Djurönäset

Facklig grundkurs på Djurönäset 27-28 november

Denna kurs blir antagligen den sista som vi arrangerar på en kursgård med deltagare från hela landet. Det har visat sig vara både krångligt och dyrt att anordna fackliga kurser där våra medlemmar måste resa till en kursgård, ofta långt hemifrån. Framtida kurser kommer därför att arrangeras på medlemmarnas olika arbetsplatser. På så sätt slipper våra medlemmar långa resor och vi kan dessutom anpassa kurserna efter de faktiska förhållanden som råder på och i den aktuella orkestern, kören, operan eller länsmusikavdelningen. Om behov av utbildning finns i din symfavdelning, hör av dig till Gunnar Jönsson: Tel 070-516 38 37, E-post: gunnar.j@symf.se


Publicerat: 2017-10-27