Kallelse till Symf förbundsstämma 30 maj 2016

Stockholm 2015-11-26

 

Till alla avdelningar, FS ordinarie ledamöter, suppleanter (för kännedom), valberedning, samt revisorer

 

Kallelse till SYMFs ordinarie förbundsmöte, 30 maj 2016.

Plats: Stockholm

Lokal: Nalen, Regeringsgatan 74

 

Du som är medlem kan läsa kallelsen här


Publicerat: 2015-11-30