Kulturministern träffar Symf

Barnomsorg på obekväm arbetstid är en nödvändighet för att kunna arbeta som musiker. De senaste åren har Symf sökt få klarhet i vad nuvarande lagstiftning ger för stöd när det ska bedömas om vad som är barnets bästa. Frågan är åter högaktuell i samband med att Barnkonventionen från och med 1/1 2020 blir svensk lag. Vi ser nu fram emot ett konstruktivt samtal med Amanda Lind.  


Publicerat: 2019-12-17