Motioner till Förbundsmötet 2019?

Motion från enskild medlem lämnas senast fem månader – 2018-12-27 – före ordinarie förbundsmöte till avdelningsstyrelse eller klubb som med eller utan eget yttrande översänder motionen till förbundsstyrelsen fyra månader – 2019-01-27 – före förbundsmötets hållande.

Motion från avdelningsstyrelse, branschråd eller klubb skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast fyra månader före förbundsmötets startdatum.


Publicerat: 2018-12-05