Nu möts vi på nätet

Nu är det klart att Symfs kansli kommer att utrustas med en videokonferensutrustning. Det innebär att styrelsen och branschråd kommer att ha möjlighet att ha en tätare kontakt med våra avdelningar. 

Vi kan till exempel låta de suppleanter som så önskar följa styrelsemötena via sina mobiltelefoner, plattor eller datorer.

 

Om vi har ärende på dagordningen som berör en eller flera avdelningar kan vi ha avdelningsrepresentanter med under styrelsemötet då vi behandlar frågan. I ställer för att behöva åka till Stockholm för att delta på styrelsemötet och kanske offra en hel dag, räcker det med att "smita" undan hemma eller på jobbet under kanske en halv timma. 

Vi ser att vi kan utveckla vår verksamhet på det här viset. Vi kommer att ha kapacitet att koppla upp alla avdelningar plus styrelsesuppleanter på en gång om det är en viktigt fråga att samtala om. 

 

För Symf Frilans kommer detta att bli ett viktigt tekniskt tillskott för att till exempel kunna ha öppna medlemsmöten för de som vill träffas och prata om hur det är att frilansa 2018.

Även möjligheten till styrelsemöten kommer att underlättas då det ju är självklart att arbete går före inplanerade möten.

 

Vi ser fram emot att börja använda detta efter nyår.


Publicerat: 2017-12-01