Riskbedöm arbetsmiljö under covid-19

Arbetsmiljö för scenkonsten – corona och arbetsmiljön

Alla scenkonstens arbetsplatser berörs av det nya coronaviruset. Myndigheternas rekommendationer uppdateras ständigt, och företagen måste vara beredda att göra täta riskbedömningar och att förändra sina egna riktlinjer och rutiner med kort varsel. Riskbedömningarna är avgörande för att kunna ta ställning till om och hur t ex repetitioner, förställningar, konserter kan genomföras.

I den här utbildningen går vi igenom de grundläggande principer för arbetsmiljöarbetet som är aktuella samt belyser såväl första hjälpen och krisstöd, som kan aktualiseras vid smitta på arbetsplatsen, som arbetsmiljö vid distans- och hemarbete.

Riskbedömningar och annat arbetsmiljöarbete och ska göras i samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud. Därför rekommenderar vi att chef och skyddsombud går kursen gemensamt.

Kursen genomförs i samarbete med Prevent inom ramen för TMA, Teatern- och musikområdets arbetsmiljögrupp. TMA är ett samarbetsorgan för Svensk Scenkonst och de fackliga motparterna Teaterförbundet, Sveriges Yrkesmusikerförbund, Musikerförbundet, Akademikerförbunden och Unionen.

Vill du redan nu veta mer om corona och arbetsmiljön? Läs gärna i Arbetsgivarguiden

Observera att arbetsgivare under 2021 kommer att kunna ansöka om ekonomiskt bidrag för arbetsmiljöutbildning som genomförs partsgemensamt. Kontakta AFA försäkring för att få veta mer. Till AFA Försäkrings hemsida. 

 

Målet med utbildningen är bland annat att deltagarna ska

  • få kunskap om hur riskbedömning av coronasmitta kan göras i verksamheten
  • få kunskap om hur det systematiska arbetsmiljöarbete kan påverkas under en pandemi
  • få tips om verktyg såsom mallar och checklistor som kan underlätta arbetet

Medverkande

Mikael Rehnberg, arbetsmiljöutvecklare och utbildare inom arbetsmiljö

Mikael har hållit i våra arbetsmiljöutbildningar sedan hösten 2018 och är mycket uppskattad. Mikael föreläser och utbildar med utgångspunkt från den senaste forskningen om ämnen som anknyter till arbetsliv, arbetsmiljö, psykisk ohälsa och folkhälsa.


För praktiska frågor om t ex anmälan kontakta kursadministratör Carina Stenlund
För frågor om kursens innehåll kontakta biträdande förhandlingschef Maria Wilson

 

Det finns några platser kvar till digitala arbetsmiljökursen 8/2 om du skyndar att anmäla dig. Läs mer här


Publicerat: 2021-02-02