Sök pengar för projekt senast 27/4

I Musikaliska akademien finns fonden Sten Frykbergs minnesfond som i 1:a hand stödjer orkestermusiker (även yrkesverksamma dirigenter och musikforskare). 
Traditionellt har utlysningen skickats till Sveriges orkesterchefer för att vidarebefordra till orkestermedlemmarna. Så som Coronapandemin har påverkat frilansarnas tillvaro, anser akademien tillsammans med Karin Frykberg, att det inte enbart är anställda musiker som ska kunna söka årets stipendier.  
Sök för projekt och sista datum är den 27 april.

Publicerat: 2020-04-22