Statens kulturråd möter Symf 1/12

Även kulturrådet har nu kallat Symf, Teaterförbundet och Svensk Scenkonst till sig för information. Det ger oss en möjlighet att be om ett förtydligande av kulturrådets koppling mellan hantering av sexuella trakasserier och framtida beviljande av anslag och hur man ser på var ansvaret ligger för att tystnadskulturen bryts.


Publicerat: 2017-11-24