Vill du förändra något i Symf?

Varje enskild medlem har ju självklart en rätt att lämna förslag på förändringar för Symfs verksamhet. Vill du lämna en motion ska den vara inlämnad till den lokala avdelning du tillhör senast 2017 12 28. Avdelningen ska sedan lämna den vidare till förbundsstyrelsen senast 2018 01 28. För frilansare lämnas motionen till Symf Frilans.

 

Förbundsstyrelsen behandlar därefter motionen och lämnar sitt yttrande till förbundsmötet som slutligen bestämmer om motionen ska avslås eller antas.

 

Så utnyttja din möjlighet att påverka din fackförenings utveckling så att vi kan bli ännu bättre.

 

 


Publicerat: 2017-12-12