Pressmeddelande 2018-01-18

 

Flytta inte till Huddinge Ko(m)mun om du är yrkesmusiker!

 

Är du ensamstående musiker med barn? Då är Huddinge inget för dig. Här erbjuder man inte anpassad barnomsorg på obekväm arbetstid. Inte heller utgår man från barnens bästa eller tar hänsyn till föräldrars arbetstider när man beslutar om barnomsorg. Dessutom låter man bli att grunda besluten på en individuell prövning av barnets bästa vilket strider mot skollagen, mot FN:s barnkonvention och mot SKL:s rekommendationer. Huddinge Kommun är dessutom en av de kommuner i Sverige som satsar minst på kultur. Med sina 652 kr per invånare placerar man sig i den absoluta botten av listan.  Sammantaget framstår Huddinge som en ytterst olämplig bostadsort för yrkesverksamma musiker.

 

Sveriges Yrkesmusikerförbunds medlemmar arbetar delade arbetsdagar med både dag-, kvälls- och helgarbete. Nattarbete förekommer inte och nattis är därför inte ett fungerande alternativ. Tidigare erbjöd Huddinge möjligheten att få kommunal barnomsorg i hemmet men nu finns inte längre den möjligheten. Effekten blir att barn till våra medlemmar endast kan få vara hemma någon timme eller två per dygn. Det struntar Huddinge kommun i. Man anser dessutom att barn över 9 år gott vara hemma ensamma både kvällar och nätter. Jo, tjena!

 

Symf menar att Huddinge kommuns tjänstemän på barn- och utbildningsförvaltningen därmed medvetet bryter mot skollagen, struntar i Skolverkets instruktioner, ignorerar SKL:s rekommendationer och nonchalerar FN:s barnkonvention. Genom att kategoriskt neka Symfs medlemmar barnomsorg på obekväm arbetstid – den vanliga tiden för konserter och operaföreställningar –  gör man det omöjligt för dem att fortsätta i sina yrken. Symfs musiker får istället rådet av kommunens handläggare att byta yrke. Inte heller arbetslinjen verkar ha något värde i Huddinge!

 

– Att kommunens tjänstemän inte kan redogöra för vilka kriterier som ligger till grund för deras beslut, när konsekvenserna för de drabbade blir så radikala, är rent ut sagt bedrövligt, säger Anna-Karin Simlund, Symfs vice ordförande tillika jämställdhetsombud. Det är orimligt att kommunen inte ger föräldrarna någon annan möjlighet än att säga upp sig eller betala 14 000 kr i månaden ur egen ficka för privat barnomsorg. 

 

– I ett modernt samhälle måste det kunna gå att kombinera föräldraskapet med förvärvsarbetet och rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid är en rättvise- och jämställdhetsfråga, fortsätter Anna-Karin Simlund.

 

Att inte erbjuda anpassade barnomsorgsformer är tyvärr inte unikt för Huddinge kommun. En medveten misstolkning av skollagens intentioner är inte ovanligt och sker på flera håll i landet. Dock finns goda exempel. (S)tockholms stad ändrade i höstas sin policy efter att ha lyssnat på Symf och erbjuder nu barnomsorg i hemmet på obekväm arbetstid.

 Det är hög tid att Huddinges tjänstemän och politiker också gör det. Omgående! 

 

  

För mer information:
Gunnar Jönsson, förbundsordförande 070-516 38 37
Anna-Karin Simlund, vice förbundsordförande 076-871 42 36

 

 

Besök Symfs nyhetsrum på Cision