En stympad Sinfonietta

TO, MAJ 12, 2016 11:17 CET

Västmanlandsmusikens styrelse har beslutat om nedskärning av Västerås Sinfoniettas tjänster. Det är beklagligt att man under hela processen har vägrat lyssna till Symfs underbyggda argument och alternativa förslag till lösningar. Istället har man motarbetat tillsättandet av en arbetstagarkonsult och fördröjt den processen med flera månader. Och när konsultens rapport väl presenterades ignorerade man den fullständigt. Västmanlandsmusikens direktör och ordförande har under hela processen uppvisat en ledarstil som vi trodde att Sverige för länge sedan lämnat bakom sig. Vi beklagar att Svensk Scenkonst verkar stå bakom detta.

 

I slutförhandlingar med Symf har man förbundit säg att erbjuda musikerna oförändrad tjänstgöringsgrad året ut. Det har man tvingats till för att kompensera för de brott mot medbestämmandelagen man har gjort sig skyldig till. Det är alltså inte ett utslag av empati eller av omsorg för sin personal.

 

Svensk Scenkonst kritiserar Symf för att missbruka avtalet om rätten till arbetstagarkonsult. Direktör Celsing mottog konsultrapporten under en pågående lokal förhandling. Han la den åt sidan utan att kommentera den och avslutade den lokala förhandlingen. Därmed ignorerade han den hittills enda relevanta genomlysning av Västmanlandsmusikens ekonomi. Han kastade på så sätt bort de 100 tusen kronor som rapporten kostade.

 

 

– Vi finner det mycket beklagligt att Svensk Scenkonsts vd Ulrika Holmgaard går ut och framför direkta felaktigheter runt användande av arbetstagarkonsult och händelseförloppet under förhandlingarna. Svensk Scenkonst har varit direkt inblandade i utformningen av uppdragsbeskrivningen och inget har sagts om att rapporten avviker från det vi kom överens om, säger Anders Filén, förhandlingsansvarig vid Symf.

 

Svensk Scenkonst har tidigare berömt Symf för restriktivt och professionellt användande av arbetstagarkonsulter.

 

– Det är mycket allvarliga anklagelser som Svensk Scenkonst genom Ulrica Holmgaard ger yttryck för när man ger sken av att Symf vid upprepade tillfällen missbrukat ett ingånget avtal. Jag utgår från att vi snarast får ta del av det väl underbyggda underlag som ligger till grund för ett sådant påstående för att kunna bemöta det, säger vice förbundsordförande Gunnar Jönsson

 

Nu är förhandlingarna avslutade och Västerås Sinfoniettas musiker får rädda den övriga verksamheten med sina bantade tjänster. Inga seriösa försök att hitta alternativa lösningar har gjorts. Direktör Celsing har tagit delar av Sinfoniettans anslag från ägarna och fördelat den på länsmusiken och konserthuset, stick i stäv mot ägarna Västerås Stads instruktioner. På så sätt har man belastat Sinfoniettan med ett underskott som har legat till grund för hela processen.

 

Ulrica Holmgaard beklagar sig över att det har förekommit hårda ord. Det får nog dessvärre chefer som saknar vilja och förmåga att stötta sin anställda, där fler och fler nu tvingas sjukskriva sig, räkna med. Direktör Celsings och styrelseordförande Teljebäcks första ”utredning” om Västmanlandsmusiken var både undermålig och tendensiös. Trots det beseglade den Sinfoniettans öde. Det gör att trovärdigheten hos både Celsing och Teljebäck starkt kan ifrågasättas. Det borde flera än Symf göra.

 

Gunnar Jönsson, vice ordförande 070-516 38 37

Anders Filén, förhandlinsansvarig 0730-46 03 31