• Oro och rädsla
  2022-05-27

  Så ställdes allt på ända.Ett ofattbart mänskligt lidande och brutalitet enbart för drömmen hos en maktelit att återuppväcka en svunnen tid. Kriget i Ukraina har påmint oss alla av hur viktigt det är att stå upp för de demokratiska värderingarna som vi kanske tar för givna.

 • Plötsligt händer det
  2022-02-26

  Låt oss hoppas att en positiv effekt av pandemin blir att det under detta valår blir mer självklart och naturligt att lyfta kulturfrågorna i en valrörelse. Kanske framkommer nya visioner som ger framtidshopp

 • Utredningarna duggar tätt
  2021-12-01

  Det råder ingen brist på utredningar. Det har presenterats färdiga utredningar och nya har aviserats. De två färdiga utredningarna är återstartsutredningen ”Från kris till kraft” samt departementspromemorian om hur EU:s DSM-direktiv om upphovsrätten ska implementeras i svensk lag. 

 • Vi kom, vi sågs, vi röstade
  2021-09-27

  För första gången sedan 2019 samlades representanter från våra avdelningar på Nalen för ett Förbundsmöte.Hur mycket vi än lärt oss om digitala möten finns det inget som motsvarar den nytta som ett verkligt möte ger. De i förväg utskickade testerna, handspriten och avstånden mellan stolarna vittnade dock om att vi inte är igenom pandemin ännu.

 • Publiken väntar!
  2021-05-28

  Ju längre tid det tar innan våra kollegor åter kommer i arbete desto mer lockar nog tanken på ett tryggare arbete i en annan bransch. Vår uppmaning tål därför att upprepas, välj om möjligt alltid en frilansare som vikarie. Läs mer vad Gunnar Jönsson skriver i sin ledare.

   

 • Publiken väntar
  2021-02-25

  För ett år sedan skrev jag några jämförande rader om det förra tjugotalet. Jag glömde nämna spanska sjukan. Då upplevdes den nya uppfinningen vaccin då som ett genombrott och nu hundra år senare sjunger vi samma lovsång (dock inte i kör) till dessa få droppar. Låt oss hoppas att effekten blir den vi vill. Publiken väntar.

   

 • Publikantalets uppgång och fall
  2020-11-30

  En total återöppning av kulturlivet 2021 verkar mer och mer avlägsen. Risken att viktig kompetens går förlorad genom att fler frilansare tvingas byta karriär och att institutionernas ekonomi undergrävs ökar.

   

 • Ordföranden har ordet
  2020-09-25

  Nå, Sverige, hur ska vi ha det? Vårt budskap till politikerna, och resten av samhället, blir: Vill ni ha oss kvar kommer det att krävas långtgående och substantiella insatser för vår bransch över lång tid, skriver Gunnar Jönsson i höstens första ledare

   

 • Frilansarna tog första smällen
  2020-06-01

  Trots att många har kunnat ta del av de åtgärder som regeringen presenterat runt a-kassa, vilande företag, extra medel till kulturrådet och konstnärsnämnden, är stöden långt ifrån heltäckande. Många musiker har dessvärre ramlat mellan stolarna. 

 • Ställ upp för varandra
  2020-03-17

  Ställ upp för varandra! Hela världen är på väg in ett undantagstillstånd. Konserter ställs in och regler om korttidspermittering införs och avsikten är att undvika uppsägningar. Vi vill därför rikta en vädjan till alla som har en fast inkomst: konkurrera inte med frilansarna om arbetstillfällen utan avstå erbjudande om extraarbete den närmaste tiden.