Nu finns Symfs deklarationshjälp på plats!

Symfs heltäckande deklarationshjälp!

Så här hittar du den:

 

När du är inne på din sida klickar du på de tre sträcken uppe till vänster i fönstret. I menyn som öppnar sig i vänsterspalt klickar du på Medlemssidor/erbjudanden
Då hittar du deklarationshjälpen
Lycka till!
Den som vill ha hjälpen utskriven kontaktar Jonas Nyberg via mejl eller telefon: 0707871111

Publicerat: 2023-03-15