Valberedning

Charlotta Savander, del II

Mobil: 070-678 77 57

E-post: charlotta.savander@spray.se

 

Malin Emilson Lindström, del III  

Mobil: 070-621 81 93

E-post: malin.emilson@gmail.com

 

Erik Mattisson, del IIIa (sammankallande)

Mobil: 070-598 36 01

E-post: erik.mattisson@telia.com

 

Andreas From, del IV

Mobil: 070-6976227

E-post: herrfrom@gmail.com

 

Andreas Parnerud, del V

Mobil: 073-617 93 10

E-post: parmerud@yahoo.com